Na łamach „Nature“ opublikowano pracę autorstwa Sreekumar i wsp., w której opisano metaboliczne zaburzenia związane z progresją raka gruczołu krokowego. Za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym z grupy 1126 metabolitów (wyizolowanych z tkanek prostaty, osocza i moczu) wyodrębniono 87, których profile pozwoliły na zróżnicowanie zdrowych tkanek stercza od tych zmienionych nowotworowo. W omawianej pracy wykazano również, że podwyższenie w moczu poziomu jednego z badanych biomarkerów – sarkozyny (N-metyloglicyny) ma związek z progresją nowotworową, pozwalając odrożnić zaawansowane stadia nowotworu stercza od nowotworów zlokalizowanych narządowo. Określenie profili metabolomicznych może okazać się w niedalekiej przyszłości przełomem w nieinwazyjnej diagnostyc...