Lekarze z Liver Centre Transplantation w Lizbonie przebadali 66 pacjentów, z czego 20 chorowało na FAP. Badanie polegało na wypełnieniu ankiet dotyczących zmiany fizycznych (tj. ogólny stan zdrowia, ograniczenia podstawowej aktywności fizycznej, ból) i umysłowych (problemy emocjonalne, funkcjonowanie w społeczeństwie) aspektów życia w wyniku transplantacji wątroby. Pacjenci z FAP mieli znacząco niższe wyniki zwłaszcza w odniesieniu do komponenty umysłowej, mimo że według badań transplantacja wątroby spowalnia postęp choroby zasadniczej.

Według portugalskich badaczy taka sytuacja może być spowodowana tym, że pacjenci z FAP są zazwyczaj operowani, zanim choroba da znaczące objawy. Sprawność fizyczna tych chorych przed zabiegiem jest zwykle lepsza niż pacjentów z innymi schorze...