Wiadomo, że włóknisty naciek żołądka związany jest z odkładaniem się znacznych ilości kolagenu w tkankach żołądka. Fakt ten jednak do tej pory nie miał większego znaczenia klinicznego. Japońscy uczeni za pomocą monoklonalnych przeciwciał skierowanych przeciwko MUC1 i kolagenowi typu IV dowiedli, że pacjenci, którzy wykazują dodatnią reakcję zarówno w stosunku do MUC1 jak i kolagenu IV cechują się dłuższym przeżyciem i lepszym rokowaniem niż chorzy, którzy wykazują jedynie dodatnią ekspresję MUC1.

Daje to szanse na szybsze i pewniejsze określenie rokowania, a także tempa postępu choroby. British Journal of Surgery, Volume 96, Number 8, August 2009 , pp. 901-909(9)