Od 2004 roku w szpitalu Chiba-East National Hospital japońscy lekarze przeprowadzili 12 przeszczepów trzustki od żywych dawców (Living-donor pancreas transplants – LDPs) u pacjentów z ciężką cukrzycą.

W 10 przypadkach przeszczepiono jednocześnie trzustkę i nerki od żywego dawcy, 1 pacjentowi przeszczepiono trzustkę po uprzedniej transplantacji nerki od żywego dawcy, 1 pacjentowi przeszczepiono tylko trzustkę. Dawcami byli rodzice lub rodzeństwo chorych. Celem terapii immunosupresyjnej zastosowano takrolimus, basiliximab, mykofenolan mofetilu i prednizon. Nie obserwowano żadnych powikłań u dawców podczas hospitalizacji. W pierwszym roku obserwacji przeżywalność wyniosła 100%, a po trzech latach 91,7%. Japońscy lekarze uważają więc, że przeszczep trzustki od żywego dawcy może...