Holenderscy naukowcy badali polimorfizm -1195 A–>G i -765 G–>C genów kodujących cyklooksygenazę-2 u pacjentów z rakiem przełyku (252 osoby) oraz u osób zdrowych, będących grupą kontrolną (240 osób).

Wykazano, iż genotyp -1195 GG wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia gruczolakoraka przełyku w porównaniu z genotypem -1195 AA. Ekspresja genotypu -765 G–>C w obu badanych grupach była podobna. Ponadto haplotyp GG/GG pojawiał się częściej u pacjentów z gruczolakorakiem, niż u osób zdrowych ( w porównaniu do haplotypu AG/AG). Podobne tendencje zaobserwowano także w przypadku pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym przełyku, jednak wyniki nie osiągnęły poziomu istotnego statystycznie.

Holenderskie badania wykazują więc, że obecność genotyp...