Operacje chirurgiczne, szczególnie te rozległe wykonywane np. na dużych tętnicach, niosą ze sobą podwyższone ryzyko zgonu. Powikłania sercowo – naczyniowe wyłaniają się tu jako podstawowa przyczyna. Bardzo ważną kwestią z klinicznego punktu widzenia jest prawidłowa ocena pacjenta przed operacją i oszacowanie ryzyka związanego z planowanym zabiegiem tak, aby móc wdrożyć odpowiednie postępowanie niwelujące to ryzyko. Pomagają w tym niewątpliwie nowe wytyczne European Society of Cardiology dotyczące oceny ryzyka kardiologicznego przed operacjami niekardiochirurgicznymi i postępowania z takimi pacjentami. Na łamach Cochrane Rewiews zaprezentowano badanie kliniczne oceiające zastosowanie leków alfa-2 adrenergicznych w zmniejszaniu skutków reakcji stresowej organizmu związanej z operacją ...