Pacjenci poddawani zabiegom naprawczym w obrębie tętnic aortalno – biodrowych lub operacji tętniaków aorty brzusznej według najnowszych wytycznych powinni być poddawani rewaskularyzacji naczyń wieńcowych przed planowanym zabiegiem chirurgicznym celem minimalizacji ryzyka powikłań sercowych. Zawał serca w tej sytuacji jest główną przyczyną zgonów okołooperacyjnych. Wynika to z faktu, że nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn dolnych odpowiada nasileniu zmian w obrębie naczyń wieńcowych. Choroba wieńcowa rozpoznawana jest od 37 do 78 % tych pacjentów. Na łamach Journal of Amercan College of Cardiology przedstawiono wyniki badania oceniającego odległe korzyści z zastosowania strategii rutynowej, profilaktycznej koronarografii u każdego pacjenta średniego lub wysokiego ryzyka...