We wrześniowym wydaniu periodyka New England Journal of Medice (NEJM) opublikowano wyniki próby klinicznej CORD I (XIAFLEX™ in the Treatment of Dupuytren’s Contracture).
308 osób, z przykurczem Dupuytrena >20o wzięło udział w prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą. Pacjentom podawano iniekcję, z zastosowaniem kolagenazy Clostriudium histolyticum (Xiaflex ™ 0,58 mg) lub placebo, w przykurczone ścięgna zginaczy okolicy stawów śródręczno-paliczkowych (MP) lub międzypaliczkowych bliższych(PIP), w 30 dniowych odstępach. Następnego dnia stawy poddawano ćwiczeniom rozciągającym.
Leczenie z zastosowaniem kolagenozy, przyniosło statystycznie istotne wyniki. W ścięgnach, do których podano Xiaflex ™, udało się uzyskać redukcję przykurczu...