W wielu przypadkach rak przełyku rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium. Postępowanie paliatywne stanowi wtedy jedyną racjonalną możliwość pomocy pacjentowi. Pacjenci w tym stadium choroby cierpią na wiele dolegliwości, takich jak dysfagia, ondynofagia czy czkawka. Rzadziej dochodzi do zaburzeń spowodowanych uciskiem bądź naciekiem dróg oddechowych (duszność, chrypka, kaszel). Dolegliwości te w sposób istotny obniżają jakość życia. Istnieje wiele sposobów postępowania w przypadku pojawienia się dysfagii jednak jak do tej pory nie ustalono optymalnego. Na łamach Cochrane Database Systemic Review ukazał się przegląd systematyczny analizujący i podsumowujący skuteczność różnych metod paliatywnego leczenia dysfagii u pacjentów z pierwotnym rakiem przełyku. Przeanalizowano i wyselekc...