Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jest częstą chorobą, jednak jej etiologia nie jest do końca poznana. Szwedzcy uczeni poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu na OZWR ma wpływ środowisko oraz predyspozycje genetyczne. Przebadano 8384 pary bliźniąt podzielonych na grupy: bliźnięta płci męskiej monozygotyczne (MM), bliźnięta płci męskiej dwuzygotyczne (MD), bliźnięta płci żeńskiej monozygotyczne (FM), bliźnięta płci żeńskiej dwuzygotyczne (FD). Z badania wykazały że OZWR częściej dotyczy mężczyzn (5,7%) niż kobiet (4,5%). Ponadto u bliźniąt MD zachorowania występowały znacznie częściej niż u MM (92%:8%), wskazuje to na większe znaczenie czynników środowiskowych na zachorowalność u mężczyzn. U kobiet wynik był inny bliźnięta FD do FM wynosił 80% do 20% co wskazu...