Migotanie przedsionków jest jednym z częściej występujących powikłań po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Od lat trwają prace nad wyjaśnieniem mechanizmów zaangażowanych w proces powstawania tego zaburzenia. Jednocześnie poszukiwane są czynniki, które pomogłyby we wskazaniu pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju pooperacyjnego migotania przedsionków. Niedawno naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowali wyniki badania, w którym śledzono związek między wczesnymi pooperacyjnymi zaburzeniami rytmu serca, a poziomem niektórych cytokin we krwi. Stężenia wybranych cytokin (IL-6, IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ, TNF-α) kontrolowano przedoperacyjnie, a następnie 3h, 24h i 72h po zabiegu. Udowodniono, że poziom IL-2 jest bezpośrednio powiązany z ryzykiem wystąpi...