Uszkodzenie mięśnia sercowego podczas procedur kardiochirurgicznych ciągle stanowi duże wyzwanie dla lekarzy. Naukowcy z Turcji opublikowali niedawno wyniki podwójnie zaślepionego, randomizowanego badania kontrolnego, którego celem było sprawdzenie wpływu przedoperacyjnego leczenia trimetazydyną (leku wywierającego kardioprotekcyjne działanie w chorobie wieńcowej) na pooperacyjne stężenie biochemicznych markerów martwicy mięśnia sercowego. W grupie badanej lek włączono na 2 tygodnie przed zabiegiem w dawce 60mg/dzień. Przed- i pooperacyjnie zmierzono poziomy CK, CK-MB, Tn-T i mioglobiny. Rezultaty badania potwierdziły kardioprotekcyjne działanie trimetazydyny. W grupie badanej lek znamiennie obniżył pooperacyjne stężenia markerów martwicy mięśnia sercowego bez wpływu na wskaźniki hemody...