Niekorzystny wpływ podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi na funkcje układu sercowo- naczyniowego był przedmiotem wielu ciekawych badań. W lipcu 2009 roku naukowcy z Wielkiej Brytanii opublikowali rezultaty swoich obserwacji dotyczących relacji pomiędzy osoczowym stężeniem kwasu moczowego, a przebiegiem okresu pooperacyjnego u pacjentów poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego. Na grupie 1140 pacjentów operowanych trybie planowym udowodniono, że podwyższone stężenie kwasu moczowego powiązane jest z wyższym odsetkiem pooperacyjnej śmiertelności. Dodatkowo wykazano, że jest ono niezależne od innych czynników ryzyka, również tych włączonych w skalę EuroSCORE. Hillis, G. S., Cuthbertson, B. H., Gibson, P. H., McNeilly, J. D., Maclennan, G. S., Jeffrey, R. R., Buchan, K....