Rak trzustki mimo intensywnego leczenia jest chorobą o bardzo złym rokowaniu. Naukowcy wciąż poszukują molekularnych czynników pozwalających na wczesne wykrycie i leczenie tej choroby. Rodzina genów HER i amplifikacja genu HER 2 jest często korelowana z wystąpieniem raków pochodzenia nabłonkowego. W wykonanych w Holandii badaniach wzięło udział 45 pacjentów po resekcji tkanki nowotworowej. Wykazały one, że zdrowa tkanka trzustki nie wykazuje ekspresji genów HER 1 i HER 2, zaś obecna jest silna ekspresja HER3 i HER 4. Tkanka nowotworowa również nie wykazała obecności genów HER 1 i 2. W kilku przypadkach obniżona była jedynie znacznie ekspresja genu HER 3. Praktycznie żadnych różnic z tkaną zdrową nie wykazano w ekspresji genu HER 4. Rodzina genów HER nie wykazuje także różnicy w rakach b...