Liraglutide to nowy, długo działający analog peptydu glukagonopodobnego typu 1 (Glucagon-like peptide – 1, GLP-1 ), który przeznaczony jest do leczenia cukrzycy typu 2. Lek okazał się także skuteczny w zwalczaniu otyłości u pacjentów nieobciążonych tą chorobą.

Na terenie Europy przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, w którym porównano działanie liraglutidu, placebo i innego leku przeciw otyłości – orlistatu. Wynika z niego, że pacjenci, którzy dietę i ćwiczenia fizyczne wspomagali liraglutidem stracili na wadze istotnie więcej, niż przyjmujący placebo lub orlistat. Ponadto niezależnie od dawki lek wpływał na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a w dawce dobowej 1,8 – 3,0 mg zmniejszał częstość występowania stanów przedcukrzycowych. The...