Opatrunki podciśnieniowe (Vacuum-assisted closure, VAC) sprawdziły się w leczeniu wielu rodzajów rozległych, zakażonych ran. Technika ta może więc być stosowana także w leczeniu zgorzeli Fourniera po wstępnym chirurgicznym opracowaniu rany. Ozturk i współpracownicy porównali skuteczność oraz koszty tego rodzaju terapii i opatrunków konwencjonalnych. Analizie poddali także subiektywną ocenę obu metod leczenia przez lekarzy i pacjentów.

Okazało się, że wyniki osiągane za pomocą opatrunków typu VAC nie przewyższają istotnie efektów zapewnianych przez zastosowanie opatrunków konwencjonalnych. Koszty obu rodzajów terapii były do siebie zbliżone.

Pacjenci lepiej oceniali terapię podciśnieniową, gdyż była mniej bolesna, wymagała mniejszej liczby zmian opatrunków i zapew...