Operacje pomostowania aortalno – wieńcowego (CABG) wykonywane bez użycia krążenia pozaustrojowego wprowadzono w celu wyeliminowania powikłań związanych z zastosowaniem mechanicznego płuco-serca. W najnowszym wydaniu New England Journal of Medicine ukazało się badanie porównujące obie metody pomostowania – z zastosowaniem oraz bez zastosowania krążenia pozaustrojowego i wpływ obu technik na krótkotrwałe oraz odległe rokowanie.

Do przedstawionego badania włączono 2203 pacjentów poddanych operacji CABG ze wskazań nagłych lub jako leczenie z wyboru. Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym, ocenianym przed wypisaniem ze szpitala lub do 30 dni od czasu operacji, był zgon lub wystąpienie komplikacji (reoperacja, konieczność mechanicznego wspomagania funkcji życiowych, zatrzyma...