Na łamach British Journal of Surgery ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą oceniający pozytywny wpływ leczenia interferonem na poprawę rokowania pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby po operacji raka wątrobowokomórkowego (HCC). Dokonano analizy 7 randomizowanych badań z łączną liczbą 620 pacjentów, u których zastosowano terapię adiuwantową interferonem alfa lub beta po resekcji albo ablacji HCC. Oceniono 2 – letnie rokowanie u tych pacjentów. Okazało się, że IFN znacząco redukował 2 – letnią śmiertelność – ORR 0,65 (95 % CI; 0,52 – 0,80, p<0,001). Efekt obniżający liczbę nawrotów był mniejszy (14 %; 95 jednak nadal znaczący statystycznie – ORR 0,86 (95 % CI; 0,76 – 0,97, p=0,0013). Terapia interferonem usiała zostać przerwana u 8 – 20 % pacjentów. Przeds...