Kamica pęcherzyka żółciowego jest jedną z najczęstszych chorób występujących w krajach zachodnich. Częstość występowania tej choroby powoduje, że wiąże się ona z dużym obciążeniem finansowym systemów zdrowotnych. Jedną z głównych przyczyn tworzenia się złogów w pęcherzyku jest wysokie stężenie cholesterolu w żółci. Wynika z tego, że zmniejszenie stężenia cholesterolu powinno wiązać się ze zmniejszeniem skłonności do powstawania kamieni cholesterolowych. Leki hipolipemizujące takie jak statyny czy fibraty mogą nieść potencjalne korzyści w postaci zmniejszenia częstości występowania kamicy w populacji. Dane z piśmiennictwa dotyczące tego zagadnienia są jednak skąpe. Na łamach JAMA przedstawiono wyniki badania oceniającego wpływ przyjmowania statyn na ryzyko wystąpienia objawowej kami...