Dabigatran jest bezpośrednim, doustnym inhibitorem trombiny. Jego skuteczność i bezpieczeństwo zostały już naukowo dowiedzione w badaniu RE-LY u pacjentów z migotaniem przedsionków wymagających leczenie przeciwkrzepliwego. W porównaniu do warfaryny okazał się równie skuteczny w zapobieganiu systemowym incydentom zatorowym lub udarowi mózgu (1.69%/rok warfaryna, 1.53%/rok dabigatran) jednocześnie wykazując większe bezpieczeństwo stosowania (obserwowano zmniejszoną liczbę dużych krwawień). Dodatkowo stosowanie dabigatranu nie wymaga kontroli wskaźnika terapeutycznego INR. Na łamach internetowego wydania NEJM ukazała się właśnie praca porównująca skuteczność obu leków, warfaryny i dabigatranu, w leczeniu ostrego zatoru żylnego. To randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą porównywał...