Klasyfikacja raka pęcherzyka żółciowego ma kluczowe znaczenia dla strategii leczenia oraz rokowania. W Klinice Alemana w Chile za pomocą metod immunohistochemicznych naukowcy przebadali 127 próbek tkanki nowotworowej o różnym stopniu klasyfikacji (112 pochodziło od kobiet, a 15 od mężczyzn), przebadano również 50 próbek kontrolnych. Celem badania było wykazanie ekspresji genów p53 i p27 w przebiegu raka pęcherzyka żółciowego oraz jego znaczenia medycznego.
W rezultacie obecność ekspresji genów wykazano w 56% próbkach – dla genu p53 i 46% – dla p27. Nie udało się znaleźć żadnej korelacji między obecnością tych genów, a stopniem zróżnicowania raka, obecnością przerzutów w węzłach chłonnych, czy naciekaniem naczyń krwionośnych. Obecność bądź brak ekspresji genu p53 została powiąza...