Naukowcy z Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI. badali możliwość generowania specyficznych dla pacjenta komórek wątroby z wielopotencjalnych komórek pnia (iPS cells, induced pluripotent stem cells). Dowiedli, że mysie komórki iPS zachowują pełną zdolność do rozwoju wątroby płodowej. Opisali ponadto procedurę ułatwiającą generowanie wysoko zróżnicowanych ludzkich komórek podobnych do hepatocytów (human hepatocyte-like cells), które posiadają kluczowe funkcje komórek wątroby i mogą integrować się z miąższem wątroby in vivo. Komórki te mogłyby być wykorzystane między innymi do badań nad schorzeniami wątroby, czy też nad działaniami niepożądanymi leków.
Hepatology 2010; 51