Klinicyści z Hôpital Saint-Antoine, Université Pierre et Marie Curie w Paryżu opublikowali podsumowanie badań przeprowadzonych na 364 pacjentach z niskim rakiem odbytnicy, z przednią niską resekcją guza i anastomozą esiczo-odbytniczą. Celem badania było porównanie wyników operacji, głównie pod względem trzymania stolca oraz funkcji seksualnych, w przypadku stosowania przedoperacyjnej radioterapii. W tym celu zastosowano ankiety Fecal Incontinence Severity Index, a także Sexual Health Inventory for Men dla mężczyzn i inną specyficzną ankietę dla kobiet. Do określenia jakości życia użyto ankiety SF-36. 58% pacjentów było leczonych radioterapią w okresie przedoperacyjnym. W okresie miesiąca po operacji nie zaobserwowano istotnych różnic w powikłaniach. Obserwacje dwuletnie uzyskano u 297 p...