Czynniki pozwalające przewidzieć ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u krewnych pierwszego stopnia pacjentów z nieprowokowanym epizodem zakrzepowo-zatorowym są niejasne, natomiast bardzo ważne z klinicznego punktu widzenia. Występowanie idiopatycznej choroby zakrzepowo – zatorowej, kiedy nie można określić czynnika wywołującego, dotyczy 25 % pacjentów. Jedna trzecia tych pacjentów ma genetyczne predyspozycje do takich epizodów – przede wszystkim obecność czynnika V Leiden oraz mutację G20210A genu protrombiny. Często uważa się, że jeśli pacjent u którego wystąpił nieprowokowany epizod zakrzepowo-zatorowy nie ma wrodzonej trombofilii, jego krewni nie są obciążeni podwyższonym ryzykiem wystąpienia takiego epizodu. Stwierdzenie to może nie być prawdziwe jeśli występują inne rodza...