Rak wątrobowokomórkowy (HCC) jest nowotworem o znacznej złośliwości, charakteryzującym się złą prognozą. Istnieją trzy metody postępowania w przypadku HCC: resekcja lub ablacja ogniska nowotworowego oraz transplantacja wątroby. Resekcja jest skuteczną i bezpieczną metodą leczniczą, jednak jej wyniki odległe są złe, z dużym odsetkiem nawrotów oraz zgonów z tego wynikających. Agresywne leczenie nawrotu choroby może poprawić przeżywalność tych pacjentów. Standardowym sposobem postępowania jest tutaj wykonanie kolejnej resekcji chirurgicznej ogniska nowotworowego. Jednak nie wszyscy pacjenci kwalifikują siędo takiego postępowania z powodu występowania wielu ognisk nawrotowych lub znacznego zaawansowania marskości. Alternatywą dla tych pacjentów jest zastosowanie techniki przezskórnego ...