Minimalna encefalopatia wątrobowa to stan, w którym u pacjentów z marskością wątroby, będących bez objawów neurologicznych oraz psychiatrycznych, ocenianych standardowym badaniem klinicznym, występują jakościowe zaburzenia neuropsychologiczne. Powodują one obniżenie jakości życia, zaburzają codzienne funkcjonowanie oraz utrudniają prowadzenie samochodu. Minimalna encefalopatia wątrobowa stanowi pierwszy etap w rozwoju jawnej encefalopatii. Pacjenci z encefalopatią wątrobową prezentują często również umiarkowane objawy pozapiramidowe, które pogarszają jakość życia (80 % pacjentów). Odległe rokowanie u pacjentów z marskością wątroby, u których występują objawy pozapiramidowe nie zostało jak dotąd zbadane. W artykule przedstawionym na łamach European Journal of Gastroenterology and H...