Na łamach czasopisma American Journal of  Gastroenterology pojawiły się wyniki badania oceniającego skuteczność TIPS u pacjentów z marskością wątroby i nieodpowiadającym na leczenie farmakologiczne wodobrzuszem. Wewnątrzwątrobowe  zespolenie wrotno-systemowe( transjugular intrahepatic portosystemic shunt -TIPS) jest zabiegiem polegającym na wytworzeniu połączenia między odgałęzieniem żyły wrotnej a żyłą wątrobową za pomocą wprowadzonego przez żyłę szyjną wewnętrzną stentu. Zabieg ten między innym może być wykonywany u chorych z wodobrzuszem opornym na leczenie farmakologiczne. Na łamach czasopisma American Journal of  Gastroenterology pojawiły się wyniki badania oceniającego skuteczność TIPS u pacjentów z marskością wątroby i nieodpowiadającym na leczenie farmakologiczne wodobrzuszem....