Na łamach British Journal of Surgery ukazała się metanaliza, której celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności wczesnej oraz późnej cholecystektomii przeprowadzonych metodą laparoskopwą Cholecystektomia laparoskopowa jest obecnie uważana za złoty standard w operacjach zapalenia pęcherzyka żółciowego na tle kamicy. Przeprowadzenie zabiegu tą techniką zmniejsza ból pooperacyjny i skraca czas hospitalizacji. Na łamach British Journal of Surgery ukazała się metanaliza, której celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności wczesnej oraz późnej cholecystektomii przeprowadzonych metodą laparoskopwą. Jako wczesne postępowanie uznano przeprowadzenie zabiegu w ciągu tygodnia od pojawienia się objawów natomiast późne w ciągu 6 tygodni od ich ustąpienia . Autorzy badania korzystali z baz me...