Na łamach czasopisma British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania którego celem była ocena długoterminowych rezultatów leczenia operacyjnego techniką laparoskopwą lub klasyczną u pacjentów z chorobą Crohna. Na łamach czasopisma British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania którego celem była ocena długoterminowych rezultatów leczenia operacyjnego techniką laparoskopwą lub klasyczną u pacjentów z chorobą Crohna. Do badania włączono 60 pacjentów, u których przeprowadzono resekcję prawej połowy okrężnicy w latach 1999-2003. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania były potrzeba reoperacji, kolejne przyjęcie do szpitala i kolejne resekcje z powodu nawrotu choroby. Drugorzędowymi punktami końcowymi była jakość życia ,a także efekt kosmetyczny po zabiegu. Średni cza...