Na łamach czasopisma British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania , którego celem była ocena w surowicy krwi poziomu endogennych morfin, hormonów stresu i cytokin u pacjentów po kolektomii laparoskopowej lub operacji przeprowadzonej metoda klasyczną. Na łamach czasopisma British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania , którego celem była ocena w surowicy krwi poziomu endogennych morfin, hormonów stresu i cytokin u pacjentów po kolektomii laparoskopowej lub operacji przeprowadzonej metoda klasyczną. Wśród 30 pacjentów,którzy zostali zakwalifikowani do badania u 20 kolektomię przeprowadzono techniką laparoskopwą a u 10 wykonano operację metodą klasyczną. Dane, które przeanalizowali autorzy dotyczyły utraty krwi podczas zabiegu, czasu trwania operacji i czasu p...