Po analizie wyników badania autorzy stwierdzili ,że wśród pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną lub monoterapię infliximabem występowało większe prawdopodobieństwo uzyskania remisji klinicznej niż u pacjentów leczonych tylko azatiopryną. Na łamach czasopismaNew England Journal of Medicine pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia choroby Leśniewskiego –Crhona przy pomocy infliximabu i azatiopryny . W tym randomizowanym przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniu wzięło udział 508 pacjentów ze wskaźnikiem aktywności choroby (Crohn Diseas Activity Index) wynoszącym 220-450. Osoby zakwalifikowane do badania nie były poddawane wcześniejszej terapii lekami imunnosupresyjnymi ani biologicznymi. Chorych przydzielono losowo do ...