Na łamach czasopisma British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie czynników ryzyka związanych z przerzutami do węzłów chłonnych u chorych z sygnetokomórkowy wczesnym rakiem żołądka. Na łamach czasopisma British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie czynników ryzyka związanych z przerzutami do węzłów chłonnych u chorych z sygnetokomórkowy wczesnym rakiem żołądka. Do badania włączono 1362 pacjentów, których poddano gastrektomii z powodu wczesnego raka żołądka. Liczba przerzutów do węzłów chłonnych u chorych z rozpoznanym histologicznie rakiem zróżnicowanym i sygnetkomórkowym była podobna (odpowiednio 10,7 vs 9,0 %; P = 0,307). Analiza regresji logistycznej wykazała, że głębokość nacieku nowotwor...