Na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association pojawiły się wyniki badania oceniającego skuteczność wczesnej lub późnej tracheotomii w redukcji ryzyka wystąpienia zapalenia płuc. Zapalenie płuc jest jednym z powikłań stosowania wentylacji mechanicznej u pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej. Tak zwane respiratorowe zapalenie płuc jest związane z wysoką śmiertelnością wśród chorych wymagających wspomagania oddechu. Na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association pojawiły się wyniki badania oceniającego skuteczność wczesnej lub późnej tracheotomii w redukcji ryzyka wystąpienia zapalenia płuc. Jako wczesną tracheotomię uznano wykonanie zabiegu po 6-8 dniach od momentu intubacji dotchawiczej, a późną przeprowadzoną po 13-15 dniach. Do bad...