Na międzynarodowym kongresie dotyczącym chorób wątroby, który odbył się w Wiedniu w dniach 14-18 kwietnia zaprezentowano wyniki badania, którego celem była ocena efektu terapii łączonej kandesartanu i propoanololu w porównaniu z terapią tylko propranololem w leczeniu nadciśnienia wrotnego u pacjentów z marskością wątroby. Na międzynarodowym kongresie dotyczącym chorób wątroby, który odbył się w Wiedniu w dniach 14-18 kwietnia zaprezentowano wyniki badania, którego celem była ocena efektu terapii łączonej kandesartanu i propoanololu w porównaniu z terapią tylko propranololem w leczeniu nadciśnienia wrotnego u pacjentów z marskością wątroby. W momencie włączenia do badania u pacjentów oceniono gradient wątrobowo -żylny, średnie ciśnienie tętnicze, punktację w skali Child Pugh i punktacj...