Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena czynników ryzyka wystąpienia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego u pacjentów z objawową kamicą żółciową. Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena czynników ryzyka wystąpienia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego u pacjentów z objawową kamicą żółciową. Od czerwca 2004 roku do grudnia 2007 prospektywnie przeanalizowano historię chorób 1059 pacjentów, których poddano zabiegowi laparoskopowej cholecystektomii. Przeprowadzono wieloczynnikową analizę w celu oceny związku pomiędzy klinicznymi wynikami, czynnikami demograficznymi i współistniejącymi ogólnoustrojowymi schorzeniami towarzyszącymi. Punktami końcowymi bada...