Na łamach najnowszego wydania magazynu Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie zabiegu laparoskopowego z operacją klasyczną (z wszyciem siatki) w leczeniu pacjentów, u których wystąpiła brzuszna przepuklina pooperacyjna .
Punktami końcowym badania były powikłania i możliwość ich pojawienia się w ciągu 8 tygodni po zabiegu . Na łamach najnowszego wydania magazynu Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie zabiegu laparoskopowego z operacją klasyczną (z wszyciem siatki) w leczeniu pacjentów, u których wystąpiła brzuszna przepuklina pooperacyjna .
Punktami końcowym badania były powikłania i możliwość ich pojawienia się w ciągu 8 tygodni po zabiegu . Spośród 162 zrandomizowanych pacjentów 146 podda...