W następstwie urazów jamy brzusznej często dochodzi do urazów nerek. Większość z nich można leczyć zachowawczo. Wskazaniami do operacji są rozerwanie szypuły nerkowej lub rozległe uszkodzenie miąższu z krwotokiem.[1] Na łamach kwietniowego wydania Archives of surgery zostały opublikowane wyniki badania, którego celem była ocena rodzaju i częstości występowania powikłań po zastosowaniu różnych metod leczniczych urazów nerek.  Do badania zostało zakwalifikowanych 889 pacjentów, którzy w latach 1993 – 2006 byli leczeni w jednym z centrów urazowych w Los Angeles (USA) z powodu urazów nerek. Informacje uzyskane z historii chorób były oceniane pod względem ciężkości urazu, zastosowanych metod leczniczych oraz powikłań, które wystąpiły po leczeniu. Spośród 889 pacjentów, 568 (63,9%) było leczo...