Na łamach najnowszego wydania British Journal of Surgery pojawiły się wynik badania, w którym oceniono długoterminowe wyniki fundoplikacji metodą Nissena w leczeniu pacjentów z nadżerkową (ERD) i nienadżerkową (NERD) postacią choroby refluksowej przełyku opornej na leczenie inhibitorami pompy protonowej. Nienadżerkowa i nadżerkowa postać choroby refleksowej przełyku mają podobne nasilenie objawów i podobny wpływ na jakość życia pacjentów. Istnieje mało danych z badań klinicznych dotyczących długoterminowych wyników operacji antyrefluksowej u pacjentów z chorobą refleksową przełyku. Na łamach najnowszego wydania British Journal of Surgery pojawiły się wynik badania, w którym oceniono długoterminowe wyniki fundoplikacji metodą Nissena w leczeniu pacjentów z nadżerkową (ERD) i nienadże...