Opracowanie na temat izolowanego, gruźliczego, ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
Wstęp Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą chorobą jamy brzusznej wymagającą natychmiastowego leczenia operacyjnego.

Określenie appendicitis wprowadził w 1886 roku Reginald Fitz. Uprzednio sądzono, że proces chorobowy obejmował kątnice i stan ten nazywano zapaleniem ślepej kiszki (typhlitis). Obecnie wiadomo, że ostre zapalenie wyrostka robaczowego rozwija się na skutek zakażenia jego ściany w następstwie zastoju jego zawartości. Najczęściej działa kilka przyczyn równocześnie:

1. Mechaniczne, powodujące zastój zawartości i sprzyjające zakażeniu i zapaleniu, takie jak: obrzęk tkanki chłonnej, która w odpowiedzi na zakażenie może ulec powiększeniu razem z ...