Opis przypadku klinicznego izolowanego, gruźliczego, ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u 20 letniej chorej.
Kobieta A.G. lat 21, studentka, (nr historii choroby 7836/2000), przyjęta do leczenia w Oddziale Chirurgicznym w dniu 19.09.2000r. Chora skarżyła się na narastające bóle początkowo środkowego nadbrzusza, następnie prawego podbrzusza trwające od 12 godzin, nudności i kilkakrotnie wymioty treścią pokarmową, wzrost temperatury do 37 stopni C. W wywiadzie chorobowym pacjentka nie podaje współistniejących chorób przewlekłych. Wywiad rodzinny – bez obciążeń. Przy przyjęciu stan ogólny dobry. Podczas badania przedmiotowego stwierdzono: budowa ciała normosteniczna prawidłowa, odżywienie dobre, skóra i tkanka podskórna bez zmian, mięśnie i układ kostno-stawowy niezmieni...