Rozmowa z nowym Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, dr. n. med. Stanisławem Kłękiem. Openmedica: Zależy Panu Doktorowi na poszerzaniu wiedzy w zakresie leczenia żywieniowego wśród lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, dietetyków i decydentów. W jaki sposób chce Pan Prezes dotrzeć do tych różnych grup zawodowych?

Dr n. med. Stanisław Kłęk: W mojej opinii należy zachęcić lekarzy innych specjalizacji poza chirurgią i anestezjologią do większego zainteresowania tematyką leczenia żywieniowego, np. poprzez zachęcenie ich do wspólnych spotkań, prac w obrębie Towarzystwa, organizacji konferencji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku farmaceutów i dietetyków. W przypadku tych ostatnich należy wzmocnić ich pozycję zawodową, muszą odgrywać ważn...