Na łamach najnowszego wydania British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena długoterminowych rezultatów leczenia pacjentów z rakiem żołądka produkującym α- fetoproteinę. Rak żołądka wytwarzający α – fetoproteinę (AFP) jest rzadkim typem raka. Pacjenci z tym nowotworem mają wysokie ryzyko wystąpienia przerzutów do wątroby oraz charakteryzują się złym rokowaniem. Na łamach najnowszego wydania British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena długoterminowych rezultatów leczenia pacjentów z rakiem żołądka produkującym α- fetoproteinę. Na potrzeby badania zebrano dane od pacjentów z rakiem żołądka,  u których przed operacją  oznaczono poziom α -fetoproteiny. Pacjenci musieli spełniać następujące kryteria: przedoperacyjn...