Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki retrospektywnego badania, którego celem było porównanie dwóch technik operacyjnych: laparoskopowej i klasycznej u pacjentów wymagających dystalnej pankreatektomii. Dystalna pankreatektomia przeprowadzona techniką laparoskopową skutkuje pozytywnymi rezultatami leczenia w porównaniu z zabiegiem przeprowadzonym metodą klasyczną. Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki retrospektywnego badania, którego celem było porównanie dwóch technik operacyjnych: laparoskopowej i klasycznej u pacjentów wymagających dystalnej pankreatektomii. Pacjenci, których poddano dystalnej laparoskopowej pankreatektomii porównano z rozróżnieniem na wiek, rozpoznanie histopatologiczne i wielkość pobranych próbek do ko...