Rozmowa z lek. med. specjalistą chirurgii Markiem Sikorą. Lek. med. Marek Sikora jest specjalistą chirurgii ogólnej i kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, SPZOZ Szpitala Grochowskiego im. dr. n. med. Rafała Masztaka. Pana Marka Sikorę spytaliśmy o praktykę związaną z appendektomią. Doniesienie na ten temat ukazało się na naszym portalu –Appendektomia metodą klasyczną czy laparoskopową? Openmedica: U których pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego można przeprowadzić zabieg operacyjny techniką laparoskopową? Lek. med. Marek Sikora: Jeżeli pacjent nie ma przeciwwskazań  do wykorzystania techniki laparoskopowej to teoretycznie appendektomię metodą laparoskopową można przeprowadzć u każdego z podejrzeniem zapalenia wyrostka. Tak naprawdę odpowiedź na to...