Dwie obecnie najczęściej stosowane metody operacyjnego leczenia otyłości to wytworzenie zespolenia typu Roux-en-Y omijającego żołądek i technika gastric banding polegająca na założeniu specjalnej opaski wokół wpustu żołądka powodująca w rezultacie zmniejszenie jego czynnej objętości. Autorzy cytowanego badania dokonali przeglądu dotychczasowej literatury i podjęli próbę porównania obydwu metod. Wytworzenie zespolenia omijającego żołądek daje szansę na znacznie większą redukcję masy ciała pacjenta, a technika gastric banding wiąże się z mniejszym odsetkiem wszelkich powikłań i rzadszym występowaniem ciężkich komplikacji. Na podstawie artykułu : Laparoscopic gastric bypass or gastric banding: which operation is best? Nguyen NT, Sloan J,  Nguyen XT. Arch Surg 2010, 44( 49-57). Operacja p...