Rak przełyku jest chorobą letalną, jednak w sytuacji, gdy leczony jest kiedy nacieka tylko błonę śluzową, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi nawet do 95%. Współczesne metody leczenia endoskopowego oraz techniki minimalnie inwazyjne niosą nowe możliwości w terapii nowotworów przełyku we wczesnych stadiach zaawansowania, ze znakomitymi rezultatami i mniejszą, niż w przypadku chirurgii tradycyjnej, liczbą powikłań. Techniki te mogą być alternatywą w leczeniu, zwłaszcza u pacjentów o podwyższonym ryzyku operacyjnym. Dodatkowo, kombinacja różnych metod endoskopowych, zwiększa szansę eliminacji zmienionej chorobowo tkanki.
Co roku w Polsce stwierdza się ok. 1300 nowych przypadków raka przełyku, z czego 10% to raki gruczołowe. Początkowo przebiegają one bezobjawowo. W momencie, gdy docho...