Badanie prezentowane na Europejskim Kongresie Radiologicznym 2003 w Wiedniu zwróciło uwagę na postęp w angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) i angiografii tomografii komputerowej (CTA) jako środków wizualizacji aorty.
Spotkanie: ECR 2003

Opracował: Scott Hatfield Badanie prezentowane na Europejskim Kongresie Radiologicznym 2003 w Wiedniu zwróciło uwagę na postęp w angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) i angiografii tomografii komputerowej (CTA) jako środków wizualizacji aorty. Spotkanie odbyło się w dniach 7-11 marca w Wiedniu, Austria. Dr. Marek Gołębiowski, radiolog z Kliniki Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie, omówił badanie prowadzone w klinice przez niego i jego współpracownika Andrzeja Ciesanowskiego, które dotyczyło wielofazowego MRA w ocenie rozwa...