Bez leczenia zapobiegającemu pęknięciu aorty, większość pacjentów narażona jest na śmierć, jednakże nowe techniki obrazowania, takie jak angiografia tomografii komputerowej (CTA) i angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) znajdują nisze w stanach ostrych i urazowych.
Spotkanie: ECR 2003

Referuje: Scott Hatfield Bez leczenia zapobiegającemu pęknięciu aorty, większość pacjentów narażona jest na śmierć, jednakże nowe techniki obrazowania, takie jak angiografia tomografii komputerowej (CTA) i angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) znajdują nisze w stanach ostrych i urazowych, wyjaśniali czołowi radiolodzy na Europejskim Kongresie Radiologicznym, który odbył się w dniach 7-11 marca w Wiedniu, Austria. Dr. Kenneth Coenegrachts, z Kliniki Radiologii AZ sint Jan Van Het O...