Według wielu referatów prezentowanych na Europejskim Kongresie Radiologicznym 2003 medyczne formy obrazowania są integralną częścią każdego z etapów leczenia endowaskularnego tętniaka aorty.
Spotkanie: ECR 2003 Referuje: Scott Hatfield Według wielu referatów prezentowanych na Europejskim Kongresie Radiologicznym 2003, który odbył się w dniach 7-11 marca w Wiedniu medyczne formy obrazowania są integralną częścią każdego z etapów leczenia endowaskularnego tętniaka aorty. Jedno- lub wielowarstwowa angiografia tomografii komputerowej (CTA) z trójwymiarowym odtwarzaniem jest szeroko stosowana, odkąd badanie to wprowadza niezbędne z punktu widzenia klinicysty informacje do oceny przekształceń wewnątrznaczyniowych w tętniaku, donosi Prof. Dr. Siegfried A. Thurner z Kliniki Radiologii Wyżs...