Prezentujący Prof. Dr. Michael Forsting, radiolog z Uniwersytetu w Essen, Niemcy, podkreślił, że CTA i MRA należą do nowych metod opracowania diagnostycznego tętniaków wewnątrzczaszkowych.
Spotkanie: ECR 2003

Referuje: Scott Hatfield Według aktualnych badań prezentowanych na Europejskim Kongresie Radiologicznym (ECR), który odbył się w dniach 7-11 marca w Wiedniu, radiolodzy posiadają cztery główne narzędzia dokładnego badania schorzeń tętnic szyjnych: angiografię tomografii komputerowej (CTA), angiografię rezonansu magnetycznego (MRA), ultrasonografię met. Dopplera i cyfrową angiografię subtrakcyjną (DSA). Prezentujący Prof. Dr. Michael Forsting, radiolog z Uniwersytetu w Essen, Niemcy, podkreślił, że CTA i MRA należą do nowych metod opracowania diagnostycznego tętni...